Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR


Jiří Křivánek,
Provozovna Na Kulecu, Čtvrtě 316/5, 634 00 Brno


Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:


  1. Požaduji osobní údaje pouze nezbytně nutné v rámci služeb, které nabízím, zejména související s rezervacemi pro hosty
  2. Osobní údaje mi svěřené:
    • chráním před zneužitím dalšími osobami, neposkytuji dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti
    • uchovávám pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuji dle zákonných lhůt, které mi ukládají právní předpisy
    • likviduji po době nezbytně nutné s ohledem na charakter dokumentace, která osobní údaje obsahuje